Home » Posts taggedThích Trí Quang

Kinh Di Giáo – Thích Trí Quang dịch

KINH DI GIÁO Kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn (cũng gọi là kinh Giáo huấn để lại củaPhật) Dịch Giả: Hòa Thượng Thích Trí Quang Nhất tâm đảnh lễ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng Phật bảo khắp cả pháp giới....
Continue reading

Chuyên mục