Home » Posts tagged Thiền sư

Vì sao các thiền sư bất hoại sau khi chết?

Vì sao các thiền sư bất hoại sau khi chết? 78 năm sau khi từ trần, di hài của vị Lạt ma cao cấp thuộc phái Phật giáo Đông Siberi, Dasha-Dorjo Itigelov, vẫn còn nguyên vẹn như mô của người sống. Các nhà khoa học Nga xác nhận...
Continue reading

Thì sao chứ

Thì sao chứ Một người với dáng vẻ đau khổ Tìm đến gặp một nhà sư và mong chờ nhận được những lời khuyên hữu ích Làm sao để có một cuộc sống vui tươi và hạnh phúc Giữa cuộc đời với biết bao điều thị phi, và...
Continue reading

Hoàng Bá Thiền Sư Truyền Tâm Pháp Yếu

Hoàng Bá Thiền Sư Truyền Tâm Pháp Yếu (Trích trong Chỉ Nguyệt Lục của bộ Tục Tạng Kinh) Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực Từ Ân Thiền Đường Hoa Kỳ Xuất Bản 1992 Mục Lục Lời Nói đầu của Dịch giả Giới Thiệu Tác Giả Bùi Hưu...
Continue reading

Thiền sư Dôgen, sơ tổ tông Tào Động Nhật Bản

Thiền sư Dôgen, sơ tổ tông Tào Động Nhật Bản Tâm Thái   Thiền sư Nhật Dôgen Kigen (Đạo Nguyên Hy Huyền) (1200-1253),cũng thường được gọi là Eihei Dôgen, là vị tổ sáng lập tông Tào Động (Nh: Sôtô) tại Nhật. Hiện nay Thiền tông (Zen) tại Nhật có...
Continue reading