Home » Posts taggedthiền tập

Ba yếu tố cốt lõi của thiền tập

Ba yếu tố cốt lõi của thiền tập Quảng Trí dịch Ngày nay, Thiền tông đang phát triển nhanh ở nước Mỹ; ở những quốc gia phương Tây khác, thiền cũng được nhiều người quan tâm hơn, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, dù có nhiều người...
Continue reading

Chuyên mục