Home » Posts tagged Thiền Tổ Sư

Giới thiệu về Tổ Sư Thiền

GIỚI THIỆU VỀ TỔ SƯ THIỀN  Tâm Diệu Thiền là phương pháp tu hành chủ yếu của nhà Phật.  Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, các đệ tử của Ngài đều lấy việc hành thiền làm cơ bản. Các phương pháp hành thiền này đều nương...
Continue reading