Home » Posts taggedTịnh Độ Cực Lạc

Đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh Độ Cực Lạc

Đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh Độ Cực Lạc NHỮNG BÌNH GIẢNG KHẨU TRUYỀN CỦA ĐỨC DRIKUNG KYABGON CHETSANG RINPOCHE Chuyển Việt ngữ: Liên Hoa Nói chung, ta được biết là có nhiều cõi Tịnh Độ, nhiều cõi linh thánh của những Đấng Giác ngộ mà...
Đọc tiếp

Chuyên mục