Home » Posts tagged tổ sư Thiền

Giới thiệu về Tổ Sư Thiền

GIỚI THIỆU VỀ TỔ SƯ THIỀN  Tâm Diệu Thiền là phương pháp tu hành chủ yếu của nhà Phật.  Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, các đệ tử của Ngài đều lấy việc hành thiền làm cơ bản. Các phương pháp hành thiền này đều nương...
Continue reading

Đường lối thực hành tham tổ sư Thiền

Đường lối thực hành tham tổ sư Thiền Tác giả: THÍCH DUY LỰC MỤC LỤC Phá Ngã Chấp Phân Biệt Nghi Không Khởi Biệt Niệm Nhân Quả Nghi Ngộ Chẳng Phân Biệt Tư Cách Thâm Tin Tự Tâm Phải Ngộ Tự Tánh Không Lọt Vô Ký Hành Khởi...
Continue reading

Có thể bạn quan tâm