Home » Posts tagged tứ diệu đế

Tứ diệu đế

Bài cùng nội dung: Bốn chân lý – Thích Viên Giác – trích Phật Học Cơ Bản – Tập Một TỨ DIỆU ĐẾ – trích Giáo Trình Phật Học -Chan Khoon San, Biên dịch: Lê Kim Kha ———————————– Tứ diệu đế – wikipedia Tứ diệu đế (sanskrit: catvâry...
Đọc tiếp