Home » Posts tagged Tuyên Hóa

Chính Pháp – Mạt Pháp là gì?

HT Tuyên Hóa Chánh Pháp là gì? Phật Pháp được chia thành ba thời kỳ là thời Chánh Pháp, thời Tượng Pháp, và thời Mạt Pháp. Các thời kỳ Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ghi chép trong các kinh điển thì không đồng nhất,...
Continue reading

Bí ẩn về người chữa bệnh bằng tâm linh

Bí ẩn về người chữa bệnh bằng tâm linh, phần 1 Hồng Vân Như một cơ duyên, trong một lần đến thăm nhà chị đồng nghiệp cơ quan cũ, tôi được biết đến một phương pháp chữa bệnh khá đặc biệt của một người thầy thuốc, không dùng...
Continue reading

Ăn Chay – Không Ăn Chay

Ăn Chay – Không Ăn Chay Hòa thượng Tuyên Hóa Lúc Phật tại thế chủ trương người phải ăn chay, nhưng điều nầy không bó buộc. Vì sao? Bởi bấy giờ nhiều người thích vị ngon, nếu bắt buộc họ phải ăn chay, e họ không dám xuất...
Continue reading

Năm mươi hiện tượng Ấm ma

NĂM MƯƠI HIỆN TƯỢNG ẤM MA Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật –o0o– LỜI GIỚI THIỆU Nam mô Bổn sư  Thích-ca Mâu-ni Phật Tại Ấn Độ ngày xưa, Kinh Thủ-lăng-nghiêm được xem như một thứ quốc bảo, rất hạn chế việc truyền bá ra nước ngoài. Sự thận...
Continue reading

Có thể bạn quan tâm