Home » Posts taggedViện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người

Đi tìm nhà ngoại cảm thực tài!

Đi tìm nhà ngoại cảm thực tài!
Đi tìm nhà ngoại cảm thực tài! Liên hiệp Khoa học Tin học ứng dụng (UIA) là nơi phát hiện, đào tạo, quy tụ các nhà ngoại cảm lớn nhất Việt Nam. Có một điều chắc chắn, việc dùng khả năng đặc biệt để phát hiện, quy tập...
Đọc tiếp

Chuyên mục