Home » Posts taggedVĩnh Minh Đại Sư

Vấn Đề Niệm Phật Lưu Xá Lợi

 Vấn Đề Niệm Phật Lưu Xá Lợi Vĩnh Minh Đại Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính thưa quý Phật tử, Nhân vì gần đây chúng tôi nhận khá nhiều thư gởi đến hỏi về việc liên quan đến việc “Niệm Phật Lưu Xá...
Continue reading

Chuyên mục