Home » Posts tagged xuất hồn

Những kinh nghiệm về xuất hồn

Những kinh nghiệm về xuất hồn Rất nhiều người không tin tưởng về thần thánh. Họ chế nhạo những hiện tượng kỳ lạ, như là hồn của một người lìa khỏi xác họ. Vào năm 1996, tôi có nghe được hai trường hợp hồn lìa khỏi xác. Một...
Đọc tiếp