Home » Posts tagged Zen philosophy and zen practice

Ba yếu tố cốt lõi của thiền tập

Ba yếu tố cốt lõi của thiền tập Quảng Trí dịch Ngày nay, Thiền tông đang phát triển nhanh ở nước Mỹ; ở những quốc gia phương Tây khác, thiền cũng được nhiều người quan tâm hơn, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, dù có nhiều người...
Continue reading