Home » Kinh » Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Tịnh dịch

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch
Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch
Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản 1988 – PL 2530

Mục Lục Chi Tiết:

QUYỂN I

QUYỂN II

QUYỂN III

QUYỂN IV

QUYỂN V

QUYỂN VI

QUYỂN VII

| Trang sau / thay lời tựa |

–> bản dịch khác: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Minh Định dịch Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*