Home » Học Thiền » Vấn đáp thiền và Phật pháp – Thích Duy Lực

Vấn đáp thiền và Phật pháp – Thích Duy Lực

VẤN ĐÁP THIỀN VÀ PHẬT PHÁP

HT Thích Duy Lực giải đáp
TT. Thích Đồng Thường
ghi thành văn tự

Mục lục

Phần 1

-Thế nào là Tổ sư thiền
-Hỏi câu thoại đầu muốn hiểu
-Cùng tham thiền và tụng kinh, niệm Phật
-Trí tuệ hay niềm tin – Niệm thoại đầu
-Trả lời câu thoại
-Gặp pháp thiền rồi tu
-Lực lớn trùm lên lực nhỏ
-Báo ân cha mẹ
-Con quỷ ở trên cây
-Dứt trừ tập khí – Thay đổi nhân quả
-Đọc tụng thọ trì kinh
-Niệm Phật có thể tiêu trừ nghiệp
-Nhướm màu sắc của đạo Lão Trang
-Con dơi không luyện tập có ra đa
-Chó không ăn chay, bây giờ ăn chay
-Trừ một phần vọng tưởng – Căn cơ thấp kém
-Tưởng như bức tranh – Đến Niết bàn từng phần
-Không năng sở – Ích lợi đả thiền thất
-Cư sĩ thực hành đúng Thiền tông
-Thế nào để thành một tu sĩ
-Thần thức người chết đi về đâu
-Làm tuần thất cho người chết
-Câu thoại khởi lên thì hình ảnh hiện
-Không biết nhìn sâu bằng cách nào
-Nhìn thì công việc phải làm sao
-Niệm câu thoại đầu
-Thêm niệm không biết – Trả lời tiếp không biết
-Tụng kinh cầu an cho hết bệnh
– Kinh Dược Sư là phương tiện

Phần 3

-Chân tâm là vọng tâm
-Phân biệt vô thỉ vô minh với tự tánh
-Phá vô thỉ vô minh
-Hạ căn sao theo được
-Tự tâm ở đâu sanh ra
-Con chó có Phật tánh không
-Tuyệt bách phi
-Thấy và nghe – A la hán
-Khi ngộ rồi thì học nhân phải gì
-Thường kiến và tin tự tâm – Sao nhiều Phật
– Nhân đầu – Văn minh
-Sao tu Tịnh độ không vãng sanh
-Cái hại chấp kinh điển
-Tâm thức luân hồi
-Khổ
-Học tập Phật pháp
-Bổn phận truyền lại
-Ngộ thấy gì còn sống
-Tham thiền giúp qua cái sợ
-Trách nhiệm là cái sợ
-Kiếp trước và kiếp này liên quan
-Tu thiền thì tâm phải tịnh
-Chết gặp pháp thiền
– Trợ niệm

Phần 2

-Đọc kinh để có lòng tin tự tâm
-Không biết bỏ cái dễ lấy cái khó
-Thiền thất Việt Nam và Trung Hoa
-Cái khó của tông Tịnh độ
-Tịnh độ ở đâu
-Tịnh độ chỉ đọc 3 cuốn kinh
-Hành và nguyện
-Niệm Phật của Đại Thế Chí
-Niệm Phật như con nhớ mẹ – Nhiếp lục căn
-Thế nào là Tam bảo
-Trường hợp nào tâm không vọng động
-Lúc chết, người nhà mời thầy cầu siêu
-Tọa thiền để tâm tỉnh lặng
-Thế nào là Tổ sư thiền
-Làm thế nào phát nghi tình
-Nhược dĩ sắc kiến ngã
-Nghi tình – Phật không nghiệp quả
-Nhứt thiết hiền thánh
-Ý thức không suy nghĩ
-Quỷ thần thuộc loài nào
-Cái biết ở đâu? – Tham thiền học thêm
-Thế nào là Phật pháp
-Khoa học tiến bộ – Nghi của Giáo môn
-Giải thoát hết loài người
-Thấy được giác tánh
-Làm sao biết có tánh giác
-Chân tâm là tánh giác – Pháp bất nhị
-Tham thoại đầu bắt đầu từ đầu

Phần 4

-Niệm Phật thấy dễ hơn tham thiền
-Tu Tứ diệu đế
-A la hán các lậu đã hết
-Cách thực hành Tổ sư thiền
-Sao gọi là từ nghi đến ngộ
-Công việc không bị trở ngại
-Phá vỡ nghi tình
– Khắc phục dục tính
-Ngồi thiền
-Phá trừ được vô minh
-Tu hành sai lầm
-Rửa sạch nghiệp
-Làm sao đến ngộ
-Đến gần Ngài hay vào thiền viện
-Mục đích tham thiền
-Định tâm
-Chỉ pháp tìm ra tánh
-Lâm chung trả nghiệp
-Tập trung tư tưởng – Cần ăn chay không
-Giải thích thiền
-Bị tẩu hỏa nhập ma
-Tâm mình ở đầu
-Nghe kinh là muốn khóc
-Thấy linh hồn sống lại kiếp sau
-Tu có hào quang
-Giải nghiệp chướng người khác
-Nghi và tín
-Thần chú
-Không chấp kinh điển
-Hàng phục vọng tâm

Mục Lục > Phần 1 > Phần 2 > Phần 3 > Phần 4

Nguồn: Thư Viện Hoa Sen
Trình bày: Anna
Cập nhật: 10-2007

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Có thể bạn quan tâm