Home » Video » Phật Giáo Video » Đường xưa mây trắng – Thích Nhất Hạnh – audio

Đường xưa mây trắng – Thích Nhất Hạnh – audio

Đường xưa mây trắng là cuốn sách kể chuyện đời đức Phật Thích Ca qua con mắt của chú bé chăn trâu Svasti, sau xuất gia, trở thành một vị đệ tử của Phật. Đó là chú bé cúng dường cỏ bồ đề cho sa môn Tất Đạt Đa tĩnh tọa suốt 49 ngày trước khi thành đạo.

Tác phẩm là một thiên anh hùng ca tỏ bày lòng ngưỡng mộ chân thành trước một lối sống gương mẫu đầy những hành vi và mục đích cao cả, thu hút bạn đọc bởi nhân cách vĩ đại của Buddha qua cái nhìn và ngòi bút của Thầy Thích Nhất Hạnh.

Đường xưa mây trắng đã bán được hơn 1 triệu bản tại bắc Mỹ và được dịch ra hơn 20 thứ tiếng.

–> Tải về file PDF: duong-xua-may-trang.pdf

 

2 thoughts on “Đường xưa mây trắng – Thích Nhất Hạnh – audio

  1. Sư Minh Niệm viết:

    Quý vị có thể xem Vào đây để xem full đường xưa mây trắng

  2. Sư Minh Niệm viết:

    Tăng cũng như tục, đều nên đọc, vì cốt tủy của Phật Giáo được gói trọn trong đó, vì những cái hay cái đẹp nhất của Phật Giáo cũng ở trong đó, và nhất là, chính chúng ta cũng có mặt trong đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*