Home » Kinh » Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Bát Nhã Tâm Kinh

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Bát Nhã Tâm Kinh

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
hay Bát Nhã Tâm Kinh

Tổng hợp các bản dịch khác nhau về ” Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh” hay còn gọi là ” Bát Nhã Tâm Kinh” hay ” Tâm Kinh” hay ” Bát-Nhã Tâm Kinh”

———————————————-
Giảng giải – Chú giải Kinh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*