Home » Học Thiền » Hoa Vô Ưu Tập 7 – Thích Thanh Từ

Hoa Vô Ưu Tập 7 – Thích Thanh Từ

Hoa Vô Ưu – Tập 7

Hòa thượng Thích Thanh Từ

Mục lục:

 1. Lời đầu sách
 2. Chỗ đồng khác giữa Khoa học và Phật Học
 3. Khuyên gắng tu hành
 4. Tài sản không bao giờ mất
 5. Tu ba nghiệp
 6. Tu Thiền
 7. Lợi ích của tu thiền
 8. Một ngọn núi có ba con đường
 9. Giải thoát là cốt lõi của đạo Phật
 10. Giáo lý tối thượng
 11. Thiền tông và kinh điển không hai

——————————————————–

Lời đầu sách

Quyển Hoa Vô Ưu này được kết tập từ các bài giảng của Hòa thượng Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu Thích Thanh Từ.

Trong đó, gồm một số bài Hòa thượng giảng cho Tăng Ni, Phật tử tại các Thiền viện và một số bài giảng phổ thông cho Phật tử trong cũng như ngoài nước.

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp thiền và hâm mộ tu thiền của Tăng Ni, Phật tử, nhưng quí vị chưa đủ điều kiện tu học trực tiếp nơi Hòa thượng, chúng tôi trình xin ý kiến của Ngài và được Ngài hoan hỉ cho biên tập lại các bài giảng trên.

Tuy nhiên, vì là văn nói nên tập sách không sao tránh khỏi sự trùng lặp tất yếu của nó. Rất mong độc giả đạt ý quên lời. Được thế, hi vọng tập sách sẽ đến tay quí vị với những lợi ích thiết thực nhất.

Như vậy, chúng ta có thể tìm hiểu thâm nhập và hành trì pháp thiền. Đồng thời trên bước đường tu học, chúng ta có thêm bạn đồng hành luôn cảm thông với chúng ta.

Thường Chiếu, ngày 01-12-2001 –THÍCH NHẬT QUANG
Nguồn: www.thuong-chieu.org

| Mục lục | Trang sau |

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*