Home » Học Thiền » Khóa Tu Thiền - Niệm Phật » Khóa Thiền Cuối Tuần – Chùa Pháp Hoa – Connecticut Usa

Khóa Thiền Cuối Tuần – Chùa Pháp Hoa – Connecticut Usa

Khóa Thiền mỗi chiều Thứ Bảy

Từ 7:00 Pm to 9:00 Pm

—0o0—

TỐI THỨ BẢY HÀNG TUẦN

Thiền Minh Sát

Quán sự sinh khởi

Quán sự hoại diệt

Quán sự tương quan sinh diệt

Quán sự tách biệt giữa chủ thể và đối tượng

Quán về tự tánh rỗng lặng và chiếu soi

—000—

SÁNG CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

Trì Tịnh Độ

9:30 am : Tụng Hoa Nghiêm

11:00 am : Nghỉ rest

11:15 am : Tụng kinh Pháp Hoa

12:15 pm : Giảng Lăng Nghiêm (phần tiếp theo)

1:00 pm : Cúng Linh

Thọ Trai

——–o0o——

Thông tin liên hệ: chuaphaphoa.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*