Home » Luật & Luận » Luận Tạng » Kinh Bát Nhã giảng giải – HT Thích Thanh Từ

Kinh Bát Nhã giảng giải – HT Thích Thanh Từ

Kinh Bát Nhã giảng giải – HT Thích Thanh Từ

Đoạn 5

Tóm lại toàn bài kinh Bát-nhã này chia ra ba phần căn bản:

1. Bát-nhã lập cước trên nền tảng nhân duyên. Nhân duyên là chỗ đứng vững chắc của tinh thần Bát-nhã. Tất cả các pháp, lớn như quả địa cầu, nhỏ như hạt bụi đều do duyên hợp mà có. Con người là duyên hợp, sự vật là duyên hợp, vậy lý nhân duyên là lẽ thật trùm hết muôn vật.

2. Bản tánh của sự vật là không. Vì không có một vật nào tự nó mà thành, không có một chủ thể nguyên vẹn sẵn có, phải đợi đủ duyên mới thành. Nên tất cả pháp đều tánh Không, duyên khởi không thật.

3. Hiển bày nghĩa Trung đạo. Như bài kệ của ngài Long Thọ đã nói. Các pháp do duyên sanh tánh Không. Cho nên nó có là có trong giả danh, giả tướng. Thấy được tất cả pháp không thật có, cũng không thật không, giả danh, giả tướng là thấy được nghĩa Trung đạo.

Thấu triệt được như vậy là chúng ta khéo tu, là người có trí tuệ Bát-nhã, chắc chắn sẽ đến được bờ Niết-bàn, giải thoát an vui, chấm dứt vĩnh viễn dòng trầm luân sanh tử. Đó là giá trị quí báu nhất của bài Bát-nhã Tâm Kinh này vậy.

| Trang trước | Mục lục |

————————————————————–
Tìm hiểu thêm các bản dịch khác của Kinh:

Bài liên quan

One thought on “Kinh Bát Nhã giảng giải – HT Thích Thanh Từ

  1. Hoang Dai Tong viết:

    Bát-nhã ba-la-mật-đa là một pháp môn tu giải thoát sanh tử luân hồi. Nó chính là pháp môn Nhĩ căn viên thông = Phản văn văn tự tánh = Pháp môn quán âm thanh nội tại. Phải thực hành rồi mới biết được, giống như xem bánh quảng cáo và ăn bánh thật sẽ khác nhau nhiều./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Có thể bạn quan tâm