Home » Kinh » Kinh Tăng Nhất A Hàm – Thích Thanh Từ dịch

Kinh Tăng Nhất A Hàm – Thích Thanh Từ dịch

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TĂNG NHẤT A HÀM

Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ – Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam – PL 2541 – TL 1997
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*