Home » Kinh » Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già – Thích Nữ Trí Hải dịch

Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già – Thích Nữ Trí Hải dịch

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ

Thích Nữ Trí Hải
Phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.
Chùa Tịnh Luật xuất bản PL. 2546

Mục Lục Chi Tiết

| Trang sau / Lời Tựa |

–>Các bản dịch khác của Kinh: Kinh Lăng Già – Kinh Nhập Lăng Già – Kinh Lăng Già Tâm Ấn – Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già

theo: thuvienhoasen.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*