Home » Kinh » Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Thích Duy Lực dịch

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Thích Duy Lực dịch

DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT KINH

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn sang Hán
Tỳ Kheo Thích Duy Lực Dịch Từ Hán Sang Việt
Từ Ân Thiền Ðường Santa Ana, Hoa Kỳ Xuất Bản 1991

kinh duy ma cat

Mục lục:

| Trang sau / lời dịch giả |

Theo: thuvienhoasen.org

—> Các bản dịch khác của Kinh: Kinh Duy Ma Cật – Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*