Home » Kinh » Kinh Hoa Nghiêm – Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Hoa Nghiêm – Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Hoa Nghiêm (8 tập)

Hán Dịch: Ðại-Sư Thật-Xoa-Nan-Ðà
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch Việt

 

Nguồn: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Việt dịch – nguồn: quangduc.com & thuvienhoasen.org

| Mục lục | trang sau |

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*