Home » Tâm Linh » Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư được nghiên cứu khả năng tại Nga

Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư được nghiên cứu khả năng tại Nga

Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư được nghiên cứu khả năng tại Nga

Nhà Ngoại cảm Nguyễn Văn Lư và kết quả nghiên cứu khả năng tại Viện hàn lâm Khoa học Nga

–> bài liên quan: Tổng hợp các bài viết về nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư

Tại phiên họp ngày 26 tháng 3 năm 2013, Trung tâm đào tạo từ xa và công nghệ thông tin của Viện hàn lâm Khoa học Nga, Viện cơ khí AA Blagonravov của Viện hàn lâm Khoa học Nga về Phương pháp luận trí tuệ đã thảo luận về kết quả trình diễn khả năng Ngoại cảm công dân Việt Nam Nguyễn Văn Lư – chuyên gia hàng đầu của Liên hiệp Khoa học Công nghệ Ứng dụng UIA, Việt Nam. Và đưa ra kết luận:

1

Bảng đánh giá kết quả nghiên cứu khả năng Ngoại cảm của Nguyễn Văn Lư tại Viện Hàn Lâm Khoa học Nga

Bản dịch:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Matxcơva, Mayi Khartonhevxkyipee, nhà 4, Nga, 101990, tel./ fax + 74956237363

Kính gửi các cơ quan thẩm quyền Việt Nam

Ủy ban hỗn hợp của Hội đồng Khoa học

Trung tâm đào tạo từ xa và công nghệ thông tin của Viện hàn lâm Khoa học Nga, Viện cơ khí AA Blagonravov của Viện hàn lâm Khoa học Nga về Phương pháp luận trí tuệ.

Tại phiên họp ngày 26 tháng 3 năm 2013 đã thảo luận về kết quả trình diễn khả năng Ngoại cảm công dân Việt Nam Nguyễn Văn Lư – chuyên gia hàng đầu của Liên hiệp Khoa học Công nghệ Ứng dụng UIA, Việt Nam. Với khả năng của mình và sử dụng các cơ quan cảm thụ để nhận thông tin liên lạc, thông tin cảm giác cơ bản và thông tin không verbal (thông tin không lời), cũng như khả năng giám sát, phân tích và dự báo các sự kiện và hiện tượng chưa biết.

Theo ý kiến của các thành viên Ủy ban, chuyên gia Nguyễn Văn Lư đã trình diễn và cho thấy hiệu quả với khả năng trong các lĩnh vực sau đây:

1, Liên hệ, giao lưu trực tuyến với tri thức của người tham gia trong các thí nghiệm mà không sử dụng lời nói và các phương pháp thông thường khác để nhận thông tin.

2, Mô tả các sự kiện xảy ra với mọi người trong quá khứ và những sự kiện hiện đang trải qua.

3, Khả năng giao tiếp với người quá cố để thu nhận các thông tin liên lạc đa dạng.

4, Dự báo tiến triển của các sự kiện cho các cá nhân và người thân của họ. Dự báo tiến triển các sự kiện cho các đối thượng thực thể thuộc các cơ cấu xã hội và kinh tế khác kể cả các thực thể khu vực, quốc gia và quốc tế.

Theo ý kiến của các chuyên gia tham dự thí nghiệm, khả năng của Nguyễn Văn Lư về dự báo và phát mở thông tin của các sự kiện đã xảy ra và các sự kiện chưa biết với độ chính xác là trên 70%.

Đây là bằng chứng về khả năng thực sự để kết nối với các nguồn thông tin bí ẩn của tri giác con người và các thông tin không gian của Thế Giới xung quanh chúng ta.

Khả năng của Nguyễn Văn Lư đòi hỏi phải có một sự nghiên cứu Khoa học sâu rộng, để giải thích và sử dụng vì lợi ích của nhân loại.

Lãnh đạo trung tâm đào tạo từ xa và công nghệ thông tin của Viện hàn lâm Khoa học Nga, Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật:

Giáo sư VE Bolnokin

(đã ký và đóng dấu)

Trưởng phòng thí nghiệm của Viện Khoa học Kỹ thuật AA Blagonravov thuộc Viện hàn lâm Khoa học Nga, trưởng phân ban hội đồng Khoa học của Viện hàn lâm Khoa học Nga về phương pháp luận trí tuệ nhân tạo. Tiến sĩ triết học, Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật:

Giáo sư VA Glazunov

(đã ký và đóng dấu)

————————————————–

Một số hình ảnh làm việc tại Nga:

2

Nhà Ngoại cảm Nguyễn Văn Lư (bên phải) cùng Giáo Sư

3

Ngoại cảm Nguyễn Văn Lư (bên trái, thứ 2) cùng đoàn làm việc tại Nga

Theo báo cáo kết quả nghiên cứu

Theo: Liên Hiệp Khoa Học Công Nghệ Tin Học Ứng Dụng – uia.com.vn

–> bài liên quan: Tổng hợp các bài viết về nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư

Tìm hiểu thêm về:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*