Home » Kinh » Kinh Tiểu Bộ Tập 6 – Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan dịch

Kinh Tiểu Bộ Tập 6 – Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan dịch

Ðại Tạng Kinh Việt Nam

KINH TIỂU BỘ TẬP VI

Khuddhaka Nikàya
Hoà Thượng Thích Minh Châu và
Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt – Phật Lịch 2545- 2001

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (III) Jàtaka

1Mục Lục:

| Trang sau / Chương III(tiếp theo) |

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*