Home » Kinh » Kinh Tiểu Bộ Tập 8 – GS Trần Phương Lan dịch

Kinh Tiểu Bộ Tập 8 – GS Trần Phương Lan dịch

Ðại Tạng Kinh Việt Nam

KINH TIỂU BỘ TẬP VIII

Khuddhaka Nikàya
Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt – Phật Lịch 2545- 2001

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (V) Jàtaka

1Mục Lục:

| Trang sau |

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*