Home » Kinh » Kinh Tiểu Bộ Tập 9 – GS Trần Phương Lan dịch

Kinh Tiểu Bộ Tập 9 – GS Trần Phương Lan dịch

Ðại Tạng Kinh Việt Nam

KINH TIỂU BỘ TẬP IX

Khuddhaka Nikàya
Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt – Phật Lịch 2545- 2001

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (VI) Jàtaka

Nguyên bản: Pàli
Anh dịch: H.T. Francis, E.B. Cowell & W.H. Rouse
(Pali Text Society – Hội Kinh Tạng Pali, Luân Ðôn, Anh Quốc)
Việt dịch: Nguyên Tâm Trần Phương Lan
(Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam)

1Mục Lục:

| Trang sau |

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*