Home » Ăn Chay » Giảng về việc kiêng giết, phóng sanh, ăn chay

Giảng về việc kiêng giết, phóng sanh, ăn chay

Giảng những điểm trọng yếu về việc giới sát, phóng sanh, ăn chay – Ấn Quang Đại Sư 

————————————————
Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*