Home » Kinh » Kinh Đại Bát Niết Bàn – Tuệ Khai dịch

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Tuệ Khai dịch

KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Căn cứ bản dịch của Tam Tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm,
Sa môn Tuệ Nghiêm, Tuệ Quán, và Tạ Linh Vân sửa lại – Đời Tống
Việt dịch: Tuệ Khai cư sĩ – Phan Rang
Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh

Mục Lục:
Quyển thứ nhất: Phẩm tựa
Quyển thứ hai:

 • Phẩm Thuần Đà
 • Phảm ai thán

Quyển thứ ba:

 • Phẩm trường thọ
 • Phẩm danh tự công đức
 • Phẩm thân kim cương

Quyển thứ tư: Phẩm bốn tướng
Quyển thứ năm: Phẩm bốn tướng tiếp theo
Quyển thứ sáu: Phẩm tứ y (bốn nương)
Quyển thứ bảy:

 • Phẩm thứ chín: Tà chánh
 • Phẩm tứ đế
 • Phẩm bốn điên đảo

Quyển thứ tám:

 • Phẩm Như Lai tính
 • Phẩm văn tự
 • Phẩm điểu dụ

Quyển thứ chín:

 • Phẩm Nguyệt dụ
 • Phẩm Bồ Tát

Quyển thứ 10:

 • Phẩm nhất thiết đại chúng sở vấn
 • Phẩm hiện bệnh

Quyển thứ 11: Phẩm thánh hạnh
Quyển thứ 12: Phẩm thánh hạnh (tiếp theo)
Quyển thứ 13: Phẩm thánh hạnh (tiếp theo)
Quyển thứ 14: Phẩm phạm hạnh
Quyển thứ 15: Phẩm phạm hạnh (tiếp theo)
Quyển thứ 16: Phẩm phạm hạnh (tiếp theo)
Quyển thứ 17: Phẩm phạm hạnh (tiếp theo)
Quyển thứ 18:

 • Phẩm phạm hạnh (tiếp theo)
 • Phẩm anh nhi hạnh

Quyển thứ 19: Phẩm Bồ tát Quang minh Biến Chiếu Cao Quí Đức Vương
Quyển thứ 20: Phẩm Bồ tát Quang minh Biến Chiếu Cao Quí Đức Vương (tiếp theo)
Quyển thứ 21: Phẩm Bồ tát Quang minh Biến Chiếu Cao Quí Đức Vương (tiếp theo)
Quyển thứ 22: Phẩm thứ 22 Bồ tát Quang minh Biến Chiếu Cao Quí Đức Vương
Quyển thứ 23: Phẩm thứ 22 Bồ tát Quang minh Biến Chiếu Cao Quí Đức Vương
Quyển thứ 24: Phẩm thứ 22 Đại Bồ tát Quang minh Biến Chiếu Cao Quí Đức Vương
Quyển thứ 25: Phẩm thứ 23: Bồ Tát Sư tử hống
Quyển thứ 26: Phẩm thứ 23: Bồ Tát Sư tử hống
Quyển thứ 27: Phẩm thứ 23: Bồ Tát Sư tử hống
Quyển thứ 28: Phẩm thứ 23: Bồ Tát Sư tử hống
Quyển thứ 29: Phẩm thứ 23: Bồ Tát Sư tử hống
Quyển thứ 30: Phẩm thứ 23: Bồ Tát Sư tử hống
Quyển thứ 31: Phẩm thứ 24: Bồ Tát Ca Diếp
Quyển thứ 32: Phẩm thứ 24: Bồ Tát Ca Diếp
Quyển thứ 33: Phẩm thứ 24: Bồ Tát Ca Diếp
Quyển thứ 34: Phẩm thứ 24: Bồ Tát Ca Diếp
Quyển thứ 35: Phẩm thứ 25: Kiều Trần Như
Quyển thứ 36: Phẩm thứ 25: Kiều Trần Như

Phiên bản PDF: KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN – Việt dịch: Tuệ Khai cư sĩ – Phan Rang – Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh

Nguồn: www.quangduc.com

————————————————-
–> bài liên quan: Tổng hợp các bản dịch của Kinh Đại Bát Niết Bàn

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Có thể bạn quan tâm