Home » Kinh » Nghe đọc kinh » Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-La-Mật – Thích Thiện Hoa dịch – Video

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-La-Mật – Thích Thiện Hoa dịch – Video

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-La-Mật

Thích Thiện Hoa dịch
Thực hiện: dieuphapam.net
Youtube video

–> đọc kinh này tại đây: Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-La-Mật – Thích Thiện Hoa dịch

–> Các bản dịch khác của: Kinh Kim Cang – Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật – Kinh Kim Cương

—————————————————

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*