Home » Kinh » Nghe đọc kinh » Kinh Lăng Già – Thích Duy Lực dịch – Video

Kinh Lăng Già – Thích Duy Lực dịch – Video

KINH LĂNG GIÀ
LĂNG GIÀ A BẠT ĐA LA BỬU KINH

Pháp Sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sang Hán đời nhà Tống.
Việt Dịch : Tỳ Kheo Thích Duy Lực

–> đọc bản dịch Kinh này: Kinh Lăng Già – Thích Duy Lực dịch
–>Các bản dịch khác của Kinh: Kinh Lăng Già – Kinh Nhập Lăng Già – Kinh Lăng Già Tâm Ấn – Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già

Kinh Lăng Già – Video 1
(xem video 2 và bản đọc khác ở phía dưới)

Kinh Lăng Già – Video 2

Nguồn: phatam.com

Kinh Lăng Già – Thích Duy Lực dịch

thực hiện: dieuphapam.net
(ghi chú: phần đầu bị thiếu một chút –> đọc bản dịch Kinh này: tại đây )

–> đọc bản dịch Kinh này: Kinh Lăng Già – Thích Duy Lực dịch
–>Các bản dịch khác của Kinh: Kinh Lăng Già – Kinh Nhập Lăng Già – Kinh Lăng Già Tâm Ấn – Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già

—————————————————

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*