Home » Kinh » Nghe đọc kinh » Kinh Pháp Bảo Đàn – Thích Duy Lực dịch – Video

Kinh Pháp Bảo Đàn – Thích Duy Lực dịch – Video

KINH PHÁP BẢO ÐÀN

Lục Tổ Huệ Năng
Tỳ Kheo Thích Duy Lực Dịch và Lược Giải

–> đọc bản dịch Kinh này: Kinh Pháp Bảo Đàn – Thích Duy Lực dịch
–> Các bản dịch khác của: Kinh Pháp Bảo Đàn – Lục Tổ Huệ Năng

thực hiện: dieuphapam.net

—————————————————

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*