Home » Kinh » Nghe đọc kinh » Kinh Trường A Hàm – Tập 2 – Video

Kinh Trường A Hàm – Tập 2 – Video

KINH TRƯỜNG A HÀM

Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ
Thực hiện: dieuphapam.net

Tập 2 – Phần 1

Tập 2 – Phần 2

Tập 1  |  Tập 2  |  Tập 3  |

Tập 2 – Phần 3

Tập 2 – Phần 4

Tập 2 – Phần 5

Tập 2 – Phần 6

Tập 1  |  Tập 2  |  Tập 3  |

Tập 2 – Phần 7

Tập 2 – Phần 8

Tập 2 – Phần 9

Tập 2 – Phần 10

Tập 1  |  Tập 2  |  Tập 3  |

—————————————————

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*