Home » Kinh » Nghe đọc kinh » Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ – Video

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ – Video

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ
Buddha Pronounces the Sūtra of Amitāyus Buddha (Sub)

phu de youtube–> Nếu không xem được phụ đề Tiếng Việt thì click vào biểu tượng như hình bên(nút hình chữ nhật được khoanh tròn đỏ). Để chọn phụ đề Tiếng Việt -> Click vào biểu tượng hình tròn răng cưa(bên phải nút Phụ đề) -> Click vào Subtitles/CC -> chọn Vietnamese.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*