Home » Sách Thiền » Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất – Trúc Thiên dịch

Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất – Trúc Thiên dịch

SÁU CỬA VÀO ÐỘNG THIẾU THẤT

Bồ-đề Đạt-Ma – Trúc Thiên dịch 1969
Sách Ấn Tống: 337 N. Keystone st., Burbank, CA 91506 USA

Mục Lục:

| Trang sau / Tựa: Trước khi vào Động |

—————————————————–

–> Đọc thêm bản dịch khác của Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất: Thiếu Thất Lục Môn – Nguyễn Minh Tiến dịch

One thought on “Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất – Trúc Thiên dịch

  1. Tô huy Cơ viết:

    gửi cho tôi bản dịch của Trúc Thiên này được không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*