Home » Video » Thiền Học Video » Thiền Sư Trung Hoa – Tập 02

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 02

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 2

Người dịch: Soạn dịch: HT Thích Thanh Từ
Người đọc: Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh

–> bài liên quan:

1. Đời thứ năm sau Lục Tổ – Phái Hành Tư 1

2. Đời thứ năm sau Lục Tổ – Phái Hành Tư 2

3. Đời thứ năm sau Lục Tổ – Phái Hành Tư 3

4. Đời thứ năm sau Lục Tổ – Phái Hoài Nhượng 1

5. Đời thứ năm sau Lục Tổ – Phái Hoài Nhượng 2

6. Đời thứ năm sau Lục Tổ – Phái Hoài Nhượng 3

7. Đời thứ năm sau Lục Tổ – Phái Hoài Nhượng 4

8. Đời thứ sáu sau Lục Tổ 1

9. Đời thứ sáu sau Lục Tổ 2

10. Đời thứ sáu sau Lục Tổ 3

11. Đời thứ bảy sau Lục Tổ 1

12. Đời thứ bảy sau Lục Tổ 2

13. Đời thứ bảy sau Lục Tổ 3

14. Đời thứ tám sau Lục Tổ 1

15. Đời thứ tám sau Lục Tổ 2

16. Đời thứ chín sau Lục Tổ 1

17. Đời thứ chín sau Lục Tổ 2

18. Đời thứ mười sau Lục Tổ 1

19. Đời thứ mười sau Lục Tổ 2

20. Đời thứ mười sau Lục Tổ 3

21. Đời thứ mười một sau Lục Tổ 1

22. Đời thứ mười một sau Lục Tổ 2

23. Đời thứ mười một sau Lục Tổ 3

24. Đời thứ mười hai sau Lục Tổ 1

25. Đời thứ mười hai sau Lục Tổ 2

Nguồn: dieuphapam.net

–> bài liên quan:

—————————————————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*