Home » Video » Thiền Học Video » Thiền Sư Trung Hoa – Tập 1

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 1

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 1

Soạn dịch: HT Thích Thanh Từ
Người đọc: Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh

–> bài liên quan:

1. Lời dẫn đầu – đời thứ nhất môn đệ Lục Tổ Huệ Năng 1

2. Đời thứ nhất – Môn Đệ Lục Tổ Huệ Năng 2

3. Đời thứ nhất – Môn Đệ Lục Tổ Huệ Năng 3

4. Đời thứ hai sau Lục Tổ

5. Đời Thứ Ba sau Lục Tổ – Phái Hành Tư

6. Đời Thứ Ba sau Lục Tổ – Phái Hoài Nhượng 1

7. Đời Thứ Ba sau Lục Tổ – Phái Hoài Nhượng 2

8. Đời Thứ Ba sau Lục Tổ – Phái Hoài Nhượng 3

9. Đời Thứ Ba sau Lục Tổ – Phái Hoài Nhượng 4

10. Đời Thứ Ba sau Lục Tổ – Phái Hoài Nhượng 5

11. Đời Thứ Ba sau Lục Tổ – Phái Hành Tư

12. Đời Thứ Tư sau Lục Tổ – Phái Hoài Nhượng 1

13. Đời Thứ Tư sau Lục Tổ – Phái Hoài Nhượng 2

14. Đời Thứ Tư sau Lục Tổ – Phái Hoài Nhượng 3

Nguồn: dieuphapam.net

–> bài liên quan:

—————————————————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*