Home » Sách Thiền » Thiền Sư Trung Hoa – Tập 3

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 3

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 3

Người dịch: Soạn dịch: HT Thích Thanh Từ
Người đọc: Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh

–> bài liên quan:

1. Đời thứ mười ba sau Lục Tổ 1

2. Đời thứ mười ba sau Lục Tổ 2

3. Đời thứ mười ba sau Lục Tổ 3

4. Đời thứ mười ba sau Lục Tổ 4

5. Đời thứ mười bốn sau Lục Tổ 1

6. Đời thứ mười bốn sau Lục Tổ 2

7. Đời thứ mười bốn sau Lục Tổ 3

8. Đời thứ mười năm sau Lục Tổ 1

9. Đời thứ mười năm sau Lục Tổ 2

10. Đời thứ mười năm sau Lục Tổ 3

11. Đời thứ mười sáu sau Lục Tổ 1

12. Đời thứ mười sáu sau Lục Tổ 2

13. Đời thứ mười sáu sau Lục Tổ 3

14. Đời thứ mười sáu sau Lục Tổ 4

15. Đời thứ mười bảy sau Lục Tổ 1

16. Đời thứ mười bảy sau Lục Tổ 2

Nguồn: dieuphapam.net

—————————————————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*