Home » Luật & Luận » Vi Diệu Pháp » Bộ Chất Ngữ – Dhatukatha – Hòa thượng Tịnh Sự dịch

Bộ Chất Ngữ – Dhatukatha – Hòa thượng Tịnh Sự dịch

THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP

BỘ CHẤT NGỮ
DHĀTUKATHĀ

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA Mahā Thera

———————————————–

Xin lưu ý: Cần có phông Unicode Việt-Phạn VU Times cài vào máy để đọc các chữ Pàli.

Mục Lục:

 1. PHẦN ÐẦU ÐỀ [1]
  XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP VÀ BẤT YẾU HIỆP [2]
 2. XIỂN MINH CÂU BẤT YẾU HIỆP THEO YẾU HIỆP [167]
  XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP THEO BẤT YẾU HIỆP [175]
  XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP THEO YẾU HIỆP [187]
  XIỂN MINH CÂU BẤT YẾU HIỆP THEO BẤT YẾU HIỆP [189]
  XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG, BẤT TƯƠNG ƯNG [224]
 3. XIỂN MINH CÂU BẤT TƯƠNG ƯNG THEO TƯƠNG ƯNG [302]
  XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG THEO BẤT TƯƠNG ƯNG [313]
  XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG THEO TƯƠNG ƯNG [315]
  XIỂN MINH CÂU BẤT TƯƠNG ƯNG THEO BẤT TƯƠNG ƯNG [349]
  XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG, BẤT TƯƠNG ƯNG THEO YẾU HIỆP [405]
  XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP, BẤT YẾU HIỆP THEO TƯƠNG ƯNG [413]
 4. XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG, BẤT TƯƠNG ƯNG THEO BẤT YẾU HIỆP [444]
  XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP, BẤT YẾU HIỆP THEO BẤT TƯƠNG ƯNG [452]
 5. TRÍCH CÚ TỪ ÐIỂN

| Trang sau |

Chân thành cám ơn đạo hữu Vasita TTL đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 09-2003) – Nguồn: www.budsas.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*