Home » Luật & Luận » Vi Diệu Pháp » Bộ Nhân Chế Định – Puggala Pannatti – Hòa thượng Tịnh Sự dịch

Bộ Nhân Chế Định – Puggala Pannatti – Hòa thượng Tịnh Sự dịch

THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP

BỘ NHƠN CHẾ ÐỊNH
PUGGALAPAÑÑATTI

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA Mahā Thera

———————————————

Xin lưu ý: Cần có phông Unicode Việt-Phạn VU Times cài vào máy để đọc các chữ Pàli.

Mục Lục:

1. PHẦN XIỂN THUẬT [1]

UẨN CHẾ ÐỊNH [2]
XỨ CHẾ ÐỊNH [3]
GIỚI CHẾ ÐỊNH [4]
ÐẾ CHẾ ÐỊNH [5]
QUYỀN CHẾ ÐỊNH [6]
NHƠN CHẾ ÐỊNH

ÐẦU ÐỀ MỘT CHI [7]
ÐẦU ÐỀ HAI CHI [8]
ÐẦU ÐỀ BA CHI [9]
ÐẦU ÐỀ BỐN CHI [10]
ÐẦU ÐỀ NĂM CHI [11]
ÐẦU ÐỀ SÁU CHI [12]
ÐẦU ÐỀ BẢY CHI [13]
ÐẦU ÐỀ TÁM CHI [14]
ÐẦU ÐỀ CHÍN CHI [15]
ÐẦU ÐỀ MƯỜI CHI [16]

2. PHẦN XIỂN MINH

XIỂN MINH PHẦN MỘT CHI [17]
XIỂN MINH PHẦN HAI CHI [58]
XIỂN MINH PHẦN BA CHI [84]

3. XIỂN MINH PHẦN BỐN CHI [104]
XIỂN MINH PHẦN NĂM CHI [141]
XIỂN MINH PHẦN SÁU CHI [147]
XIỂN MINH PHẦN BẢY CHI [148]
XIỂN MINH PHẦN TÁM CHI [150]
XIỂN MINH PHẦN CHÍN CHI [151]
XIỂN MINH PHẦN MƯỜI CHI [152]

4. TRÍCH CÚ TỪ ÐIỂN

| Trang sau |

Nguồn: www.budsas.org

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Có thể bạn quan tâm