Home » Video » Thiền Học Video » Tham Thiền Cảnh Ngữ – Thiền Sư Bác Sơn – Dịch: Thích Duy Lực

Tham Thiền Cảnh Ngữ – Thiền Sư Bác Sơn – Dịch: Thích Duy Lực

–> đọc sách này: Tham Thiền Cảnh Ngữ – Thiền sư Bác Sơn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*