Home » Phật Học » Lịch sử Phật Giáo » Kinh Điển Bắc Truyền (Phạn Ngữ – Hán Tạng) – Bình Anson

Kinh Điển Bắc Truyền (Phạn Ngữ – Hán Tạng) – Bình Anson

KINH ĐIỂN BẮC TRUYỀN (PHẠN NGỮ – HÁN TẠNG)
Bình Anson

Xin bấm vào các hình nhỏ bên dưới đ xem các biểu đ & hình ảnh:

1

Bản đ không ảnh: hoằng pháp

2

Bản đ niên đại Phật giáo
(click vào ảnh để xem chi tiết)

3

Bản đ niên đại Phật giáo (tiếp theo)

4

5

Đi Chính Tân Tu Đại Tạng kinh / Đại Tạng Kinh Việt Nam (Dịch Kinh)

6

Tổng Quan về Kinh điển Phật giáo

7

8

9

Kinh sách tìm thấy tại đng Đôn Hòang Trung Hoa, lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Anh Quốc (4 hình trên)

10

11

12

?????????

14

15

Kinh Bắc truyền được ghi trên mộc bản lưu giữ tại chùa Hải An Nam Hàn (6 hình trên)

Tham khảo:

Đại Tạng Việt Nam, http://www.daitangvietnam.com 

Chinese Buddist Canon, http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Buddhist_canon

Taishō Shinshū Daizōkyō, http://en.wikipedia.org/wiki/Taish%C5%8D_Shinsh%C5%AB_Daiz%C5%8Dky%C5%8D

Tripitaka Koreana, http://en.wikipedia.org/wiki/Tripitaka_Koreana

Bình Ansơn (http://budsas.110mb.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*