Home » Học Thiền » Kinh Pháp Bảo Đàn

Kinh Pháp Bảo Đàn

KINH PHÁP BẢO ĐÀN – ĐÔN HOÀNG BẢN

LỤC TỔ HUỆ NĂNG
Hòa thượng THÍCH MÃN GIÁC dịch Việt

— o0o —

NAM TÔNG ĐỐN GIÁO TỐI THƯỢNG THỪA MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH

Lục Tổ Đại sư Huệ Năng thí Pháp Đàn kinh, một quyển, ở chùa Đại Phạm, Thiều Châu. Hoằng Pháp đệ tử, kiêm thọ Vô tướng giới đệ tử Pháp Hải biên tập. Bản tìm được ở động Đôn Hoàng.

Mục lục:
Lời đầu sách
Lục Tổ Huệ Năng là người Việt Nam
Kinh Pháp Bảo Đàn

| Trang sau |

————————————————
Bài có nội dung liên quan:

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Có thể bạn quan tâm