Home » Pháp môn Niệm Phật » Niệm Phật Cảnh

Niệm Phật Cảnh

NIỆM PHẬT CẢNH
ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO
THÍCH MINH THÀNH dịch

niem phat canh

MỤC LỤC
(click để xem)

Lời ngỏ (trang 2)
Đại sư Thiện Đạo
Lời tựa
Niệm Phật cảnh(trang 3)
1. Môn khuyến tấn niệm Phật
2. Môn tự lực, tha lực
3. Môn niệm Phật được lợi ích
4. Môn đã được vãng sinh
5. Môn so sánh công đức
6. Môn so sánh phước trì trai
7. Môn nghi ngờ, phỉ báng mắc tội
8. Môn thệ nguyện chứng giáo
9. Môn thâu nhiếp mọi giáo pháp
10. Môn phá trừ nghi hoặc
11. Môn niệm Phật ra khỏi ba cõi
Phụ lục:(trang 4)
Lâm chung chánh niệm vãng sinh
12 giờ tu Tây Phương
12 lời tu Tây Phương
Lời Bạt
Mấy lời tâm huyết

Đọc tiếp/Trang tiếp theo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Có thể bạn quan tâm