Home » Phật Học » Kiến thức cơ bản » Phật Học Cơ Bản – Tập 1+2+3+4

Phật Học Cơ Bản – Tập 1+2+3+4

Phật Học Cơ Bản

Ban Hoằng pháp Trung ươngGHPGVN
Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002)
Nguyệt san Giác Ngộ

3Tập Một               Tập Hai                Tập Ba                Tập Bốn

Mục Lục

Tập 1 – Mục Lục

Click vào từng mục để đọc

Trang đầu tiên

[0.1] Lời nói đầu
[0.2] Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn, Ban Biên soạn
[0.3] Học Phật bằng tinh thần đại học. Nguyễn Ðăng Khải

Phần I – Nhận thức cơ bản về Phật giáo

[1.1] Nhận thức cơ bản về Phật giáo. Tố Huân
[1.2] Ðạo Phật. Thích Viên Giác
[1.3] Lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (từ Ðản sanh đến Thành đạo). Gia Tuệ
[1.4] Lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (từ Thành đạo đến nhập Niết bàn). Gia Tuệ

Bài đọc thêm

[1.a] Những quan niệm về Ðức Phật. HT Thích Trí Quảng
[1.b] Quan niệm về Ðức Phật sau khi Phật Thích Ca nhập diệt. HT Thích Trí Quảng
[1.c] Bức thông điệp từ con người của Ðức Phật. Thích Trí Chơn

Phần II – Giáo lý cơ bản

[2.1] Bốn chân lý. Thích Viên Giác
[2.2] Tám phần thánh đạo. Thích Tâm Khanh
[2.3] Nhân quả. Khải Thiên
[2.4] Nghiệp báo. Thích Tâm Thiện
[2.5] Luân hồi. Thích Tâm Thiện
[2.6] Tam vô lậu học. Thích Từ Hòa và Thích Phước Lượng

Bài đọc thêm

[2.a] Truyền bá chánh pháp. HT Thích Trí Quảng
[2.b] Phật giáo – đạo giác ngộ. HT Thích Trí Quảng
[2.c] Phật giáo – triết lý sống thời đại. HT Thích Trí Quảng
[2.d] Thuyết nghiệp. Minh Chi
[2.e] Thuyết tái sanh. Minh Chi

-oOo-

Tập 2 – Mục lục

Click vào từng mục để đọc

Trang Đầu tiên

[0.1] Lời nói đầu
[0.2] Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn, Ban Biên soạn
[0.3] Quy chế Chương trình Phật học Hàm thụ Khóa II (1999-2003)

Phần I – Giáo lý cơ bản

[1.1] Mười hai nhân duyên. Thích Tâm Hải
[1.2] Năm uẩn. Thích Viên Giác
[1.3] Bốn đại, sáu Ðại, mười hai Xứ và mười tám Giới. Thích Tâm Thiện
[1.4] Ba dấu ấn của chánh pháp. Nguyên Tuấn
[1.5] Bốn đề mục quán niệm. Thích Phước Lượng
[1.6] Bảy phương pháp đi đến giác ngộ. Thích Thiện Bảo

Bài đọc thêm

[1.a] Mười hai nhân duyên và đời sống đạo. Nhật Chiếu
[1.b] Tôn giáo và giá trị thực tại. Thích Tâm Thiện
[1.c] Năm căn – Năm lực. Thích Viên Giác

Phần II – Lịch sử Phật giáo

[2.1] Sơ lược lịch sử Phật giáo Ấn Ðộ sau thời Ðức Phật. Thích Tâm Hải
[2.2] Ðại cương lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Thích Tâm Khanh
[2.3] Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển các tông phái Phật giáo Trung Quốc. Thích Tâm Khanh

Bài đọc thêm

[2.a] Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ I. Thích Phước Sơn
[2.b] Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ II. Thích Phước Sơn
[2.c] Lịch sử kết tập kinh-luật-luận lần thứ III. Thích Phước Sơn
[2.d] Lịch sử kết tập pháp tạng lần thứ IV. Thích Phước Sơn
[2.e] Lý do phân phái và tình hình phân phái trong đạo Phật. Minh Chi
[2.f] Bàn về chủ thuyết các bộ phái. Minh Chi

-oOo-

Mục Lục – Tập 3

Click vào từng mục để đọc

[0.1] Lời nói đầu
[0.2] Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn, Ban Biên soạn

Phần I – Lịch sử Phật giáoViệt Nam

[1.1] Tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thích Tâm Hải
[1.2] Phật Giáo Thời Kỳ Từ Nhà Nước Ðộc Lập Vạn Xuân Ra Ðời Ðến Vua Trần Nhân Tông. Thích Tâm Hải
[1.3] Phật Giáo Từ Thời Trần Nhân Tông Ðến Cận Ðại. Thích Tâm Hải

Phần II – Tư tưởng Phật giáo

[2.1] Các cấp độ giới pháp. Thích Phước Sơn
[2.2] Giới thiệu về đường lối tu thiền của Phật giáo. Thích Thanh Từ
[2.3] Giới thiệu học thuyết Phân kỳ và hệ thống Phán giáo. Khải Thiên
[2.4] Giới thiệu về Tịnh độ tông. Thích Viên Giác
[2.5] Giới thiệu về Mật tông (Kim cương thừa). Thích Viên Giác
[2.6] Giới thiệu về Pháp Hoa tông. Thích Trí Quảng
[2.7] Giới thiệu về Hoa Nghiêm tông. Thích Trí Quảng

Bài đọc thêm

[2.a] Giới luật là công truyền hay bí truyền? Thích Phước Sơn
[2.b] Tính chất giáo dục của giới luật Phật giáo. Thích Phước Sơn
[2.c] Chuỗi hạt huyền trong kinh tạng Pàli. Thích Chơn Thiện
[2.d] Giới thiệu về Kim cương thừa. Nguyễn Thế Ðăng
[2.e] Cơ sở triết lý của Tam luận tông. Khải Thiên
[2.f] Duyên khởi và tính Không được đồ giải qua phương trình E = MC2 . Khải Thiên & Nguyễn Chung Tú

Mục Lục – Tập 4

Lời giới thiệu
Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn, Ban Biên soạn

Phần I – Tam tạng thánh điển Phật giáo

[1.1]- Tam tạng thánh giáo Nam truyền – Thích Phước Sơn
[1.2]- Giới thiệu tổng quát hệ thống kinh điển Hán tạng – Ðào Nguyên

Phần II – Các vấn đề Phật học

[2.1]- Giáo lý duyên khởi – Thích Chơn Thiện
[2.2]- Một vài khái niệm về triết lý trong đạo Phật – Phật-Ðiển Hành-Tư

[2.3]- Giới thiệu đại cương về Duy thức học – Tuệ Hạnh
[2.4]- Giới thiệu khái quát về Nhân minh học Phật giáo – Minh Chi
[2.5]- Giới thiệu vài nét về văn học Phật giáo Việt Nam – Thích Tâm Hải

Phần III – Bài đọc thêm

[3.1]- Ðặc trưng của đạo Phật – Thích Phước Sơn
[3.2]- Ảnh hưởng của đạo Phật vào nền văn hóa Việt Nam – Thích Trí Quảng.
[3.3]- Vài suy nghĩ về sự hội nhập của Phật giáo vào nền văn hóa Việt Nam – Minh Chi
[3.4]- Quan niệm về Ðức Phật trong lịch sử Phật giáo Việt Nam – Thích Tâm Hải
[3.5]- Ðạo lý uyên nguyên của dân tộc Việt – Ngọc Kinh Lang Hoàn
[3.6]- Ðạo Phật có phải là tôn giáo không? – Huyền Chân
[3.7]- Phật giáo trong thời đại khoa học – Trần Chung Ngọc
[3.8]- Quy ước trích dẫn tam tạng kinh điển Nguyên thủy – Thảo Hiền Sucitto

| Toàn bộ | | Tập Một | | Tập Hai | |Tập Ba | | Tập 4 |

***********************

Trình bày : Nhị Tường
Chân thành cảm ơn Đạo hữu Bình Anson đã gởi tặng phiên bản điện tử tập sách này
( Trang nhà Quảng Đức, 01/2002)

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Có thể bạn quan tâm