Home » Phật Học » Lịch sử Phật Giáo » Thiền sư Khương Tăng Hội

Thiền sư Khương Tăng Hội

Thiền sư Khương Tăng Hội

Tác giả: Thích Nhất Hạnh – Nhà Xuất Bản: Phương Đông

Mục Lục Chi Tiết

1. Lời mở đầu
2. Khởi nguyên của Đạo Bụt Việt Nam
3. Thiền học của Thiền sư Tăng Hội
4. Hình thức và nội dung của Thiền
5. Quán niệm và Quán tưởng
– Phiền não là Bồ Đề
– Năm phép quán chiếu về sự biến đổi
– Tăng Hội là sơ Tổ Thiền tông
6. Văn kiện Giáo Lý căn bản
– Phương pháp đạt thiền
– Bài tựa kinh An Ban Thủ Ý
7. Phụ lục
– Thiền sư Tăng Hội (Cao Tăng truyện)
– Bài tựa sách Mâu Tử Lý Hoặc Luận (Hoằng Minh tập)
– Khởi Nguyên Của Thiền Học Việt Nam – Khương Tăng Hội
– Quốc sư Thông Biện (Trí Không Thiền Sư)

(Nguồn: Làng Mai)

| Trang sau / Lời mở đầu |

–> bài liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*