Nghiệp (Phật giáo)

Tội Nghiệp

Trích từ: CƯ TRẦN LẠC ĐẠO - Tập 3 Cư Sĩ Chánh Trực Toronto, Canada Toronto, Canada - TL 2002 Tội nghiệp...

Vạn Sự Tùy Duyên

Vạn Sự Tùy Duyên

1. Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp,...

Trang số 3 trong 22 trang 1 2 3 4 22

Xem nhiều gần đây