Trước Khi Đắc Đạo Ngài Làm Gì?

Năng Lực Của Chánh Niệm

Năng Lực Của Chánh Niệm tác giả Joseph Goldstein Trần Ngọc Bảo dịch đường  thiền định và chìa khóa để chuyển hóa cuộc sống của...

Vọng Tưởng

Vọng Tưởng

Vọng Tưởng Chân Hiền Tâm I. Duyên khởi 1/ Cần thiết cho người tu thiền: Người tu Tịnh độ để...

Cảnh Giới Thiền

Cảnh Giới Thiền

Cảnh Giới Thiền Hòa thượng Tuyên Hóa Ngồi Thiền, ngồi tới lúc trong không có thân tâm, ngoài không có...

Trang số 1 trong 14 trang 1 2 14

Xem nhiều gần đây

ung ho donate cho kenhung ho donate cho kenhung ho donate cho kenh