Đừng vội oán trách Nghịch cảnh bởi nó đang tôi luyện con người bạn

Thiền Tập Với Trẻ Em

Thiền Tập Với Trẻ Em tác giả: Nguyên Giác Dạy trẻ 6 – 12 tuổi thiền đúng cách để bé...

Thực Tập Thiền Quán – Mahasi Sayadaw

Thiền trong công việc

Nếu như đi bộ là một môn thể dục không tốn tiền và lúc nào cũng có thể tập được...

Trước Khi Đắc Đạo Ngài Làm Gì?

Năng Lực Của Chánh Niệm

Năng Lực Của Chánh Niệm tác giả Joseph Goldstein Trần Ngọc Bảo dịch đường  thiền định và chìa khóa để chuyển hóa cuộc sống của...

Vọng Tưởng

Vọng Tưởng

Vọng Tưởng Chân Hiền Tâm I. Duyên khởi 1/ Cần thiết cho người tu thiền: Người tu Tịnh độ để...

Trang số 1 trong 8 trang 1 2 8

Xem nhiều gần đây