Duy Tâm Quyết

Duy Tâm Quyết Nguyên Tác: Vĩnh Minh Thiền Sư Dịch Giả: Thích Duy Lực Nói đến chữ Tâm chẳng phải...

TỔ LÂM TẾ NGHĨA HUYỀN

TỔ LÂM TẾ NGHĨA HUYỀN Tâm Thái ---o0o--- Khi nói tới Thiền tông thì tên tuổi của tổ Lâm Tế...

Thiền sư Wolfgang Kopp

Thiền sư Wolfgang Kopp Tâm Thái ---o0o--- Thiền sư Wolfgang Kopp, người Đức, sinh năm 1938, là đệ tử truyền...

Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Tổ Bồ Đề Đạt Ma Chánh Trí ---o0o--- I. TIỂU SỬ SƯ BỒ ĐỀ ĐẠT MA Tổ thứ 28 Bồ...

Trang số 15 trong 16 trang 1 14 15 16
ung ho donate cho kenhung ho donate cho kenhung ho donate cho kenh

Xem nhiều gần đây